คลังเก็บหมวดหมู่: เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน

เรื่องราวดีดีที่อยากบอก อยากแบ่งปัน

รูปภาพกิจกรรมโคงการค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประจำปี 2558

รูปภาพกิจกรรมโคงการค่ายพัฒนาและส่งเสริมน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

รับสมัครเข้าร่วมค่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC. : Youth counselor) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558

รับสมัครโรงเรียนที่สนใจนำนักเรียนเข้าร่ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ตำบลโพนทอง อำเภอบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

การประชุมสัมมนาสภานักเรียน “เครือข่ายสภานคร” @นครพนม

วันที่ 10 – 12 กันยายน 2558 สำนักง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของศูนย์ YC ภาคอีสาน จาก สพฐ.

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ศูนย์พัฒนานักเรีย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานสภานักเรียนและเก็บข้อมูลงานวิจัย จากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 สภานักเรียนโรงเรี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” “กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตในสถานศึกษา”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) และโครงการสร้างสรรค์ต้นกล้าประชาธิปไตย ประจำปี 2558

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนเพื่อน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

โครงการพัฒนาฝึกอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor)

โครงการพัฒนาฝึกอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตและพัฒนาความเป็นผู้นำ

กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตและพัฒนาความเป็นผู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น