รูปภาพกิจกรรมโคงการค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประจำปี 2558

รูปภาพกิจกรรมโคงการค่ายพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประจำปี 2558 ดูและดาวน์โหลดได้ที่ นี่ คลิกเลยครับ=1
และที่นี่อีกชุดครับ คลิกเลยนะครับ =2   และอีกชุดนะครับ  คลิกเลยนะครับ=3

กิจกรรมสำเร็จด้วยความประทับใจ ของคุณผู้ใหญ่ใจดีและผูที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับ
หวังว่ากิจกรรมดีดี แบบนี้ ยังจะมีอีกในปีต่อไปครับ
YC-copy

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

รับสมัครเข้าร่วมค่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC. : Youth counselor) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558

รับสมัครโรงเรียนที่สนใจนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Y.C. : Youth counselor)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ 16 – 18  ตุลาคม  2558
ณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  ตำบลอุ่มเหม้า  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องและส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้ทางอีเมลล์   adiisorn@hotmail.com

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณครูสุพัตรา หมายเลขโทรศัพท์ 0818734912
หรือสอบถามรายละเอียดกับคุณครูอดิศรณ์ ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

facebook : adisorn Wangthisarn    หรือคลิกที่นี่เลยครับ

Line : adiisorn

หรือเพจ YC ที่ Youth.Counselor.Ump     หรือคลิกที่นี่เลยครับ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ตามรายการข้างล่างครับ

1. หนังสือราชการ   คลิกเลยครับ

2. โครงการ คลิกเลยครับ

3. กำหนดการ คลิกเลยครับ

4. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม คลิกเลยครับ

5. การเตรียมตัวและสิ่งที่ต้องเตรียมในเข้าร่วมกิจกรรม คลิกเลยครับ

DSC_1081

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม จะกิจกรรมค่าย
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
กิจกรรมพัฒนาคุภาพผู้เรียนตามแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีคุณภาพในระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ชาวค่ายอุ่มเหม้าประชาสรรค์เราพร้อมอย่างเต็มที่ครับ

รูปภาพกิจกรรมดูและดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ คลิกเลยครับ

DSC_0698 DSC_0706 DSC_0741 DSC_0820 DSC_0919

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

การประชุมสัมมนาสภานักเรียน “เครือข่ายสภานคร” @นครพนม

วันที่ 10 – 12 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ร่วมกับสำนักงานงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและการประชุมสัมมนาสภานักเรียน “เครือข่ายสภานคร” โดยสภานักเรียน จากจังหวัดที่มีคำว่า นคร ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งและส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมที่ทำให้กิจกรรมสำเร็จได้อย่างเป็นที่ประทับใจ ปีหน้าครั้งที่ 3 พบกันที่โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง(เขลางค์นคร)ครับ และครั้งต่อไปที่นครศรีธรรมราช ครับ

เว็บไซต์สภานคร  http://spanakhon.wordpress.com

เฟสบุคของสภานคร  http://www.facebook.com/spanakhon

รูปภาพกิจกรรมบางส่วนดูและดาวน์โลหดได้ที่นี่ครับ คลิกเลยครับ

DSC_1047 DSC_1126 DSC_1198 spanakhon-logo1SS

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของศูนย์ YC ภาคอีสาน จาก สพฐ.

วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ศูนย์พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของศูนย์จาก สพฐ. ซึ่งนำทีมโดยอดีตที่ปรึกษา สพฐ. ท่านวีณา  อัครธรรม ท่าน ผอ. จีระวรรณ  ปักกัตตัง  ท่านสุนิดา เดชเคน และ ดร. อนุกูล มโนชัย ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งเป้นกำลังใจให้กับเด็กๆ ในการทำงานต่อไป ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอบคุณเครือข่ายการทำงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เป็นอย่างยิ่งครับ

IMG_8503 IMG_8446 IMG_8403

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานสภานักเรียนและเก็บข้อมูลงานวิจัย จากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 สภานักเรียนโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานสภานักเรียนโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย นำทีมโดย ท่าน ผอ. ปรีดี ภูศรีน้ำ ประธานคณะทำงานและ คุณอรอนงค์ อุทารเวสารัช เจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ขอบคุณเครือข่ายสภานักเรียนที่มาร่วมต้อนรับในครั้งนี้
สามารถชมและดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่
คลิกเลยครับ ชมและดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ

IMG_8108

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” “กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตในสถานศึกษา”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  “กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกสุจริตในสถานศึกษา” ของโรงเรียนดงยางวิทยาคม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
รูปภาพดูและดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/folderview?id=0B7BCjmVbcJFNfnRrLXBVSW5tNXZnbXozNGVfY21iN
TZCdmMzYktzeGp3WnhHMU5qTS1RV28&usp=sharing

IMG_25580815_183050 IMG_25580815_201307 DSC_0670 DSC_0696 DSC_0712 DSC_0717 DSC_0723 DSC_0731 DSC_0755 DSC_0758 DSC_0760 DSC_0762 DSC_0792 DSC_0802 DSC_0803 DSC_0816 DSC_0881 DSC_0891 DSC_0925 DSC_1011 DSC_1044 DSC_1045 DSC_1053 DSC_1063 DSC_1066 DSC_1068 DSC_1078 DSC_1081 DSC_1100

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) และโครงการสร้างสรรค์ต้นกล้าประชาธิปไตย ประจำปี 2558

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) และโครงการสร้างสรรค์ต้นกล้าประชาธิปไตย ประจำปี 2558
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
วันที่ 26 กรกฏาคม 2558
ดูรูปภาพและดาวน์โหลดได้ที่
https://drive.google.com/folderview?id=0B7BCjmVbcJFNflN1RnpBeFFmeExScWpUQzhSWnY3c
GFDVENOUUEyWGtzam1wcEZFXzFGRW8&usp=sharing

DSC_0071 DSC_0001 DSC_0002 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0012 DSC_0021 DSC_0029 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0046 DSC_0058 DSC_0062

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

โครงการพัฒนาฝึกอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor)

โครงการพัฒนาฝึกอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC : Youth Counselor)
ของโรงเรียนที่สังกัด  สพม. 22  ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2558
ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ดูรูปภาพและดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิกเลยครับ

IMG_1556 IMG_4440 IMG_4453 IMG_4464 IMG_1395 IMG_1413 IMG_1418 IMG_1428 IMG_1461 IMG_1490 IMG_1499 IMG_1508 IMG_1530 IMG_1539

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตและพัฒนาความเป็นผู้นำ

กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตและพัฒนาความเป็นผู้นำ นักเรียนชั้น ม. 1 และ ม. 4ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2558

DSC_0511 DSC_0095 DSC_0097 DSC_0100 DSC_0108 DSC_0118 DSC_0127 DSC_0134 DSC_0156 DSC_0184 DSC_0226 DSC_0236 DSC_0278 DSC_0282 DSC_0295 DSC_0302

โพสท์ใน เรื่องดีดีที่อยากแบ่งปัน | ใส่ความเห็น